ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ

ΑΓΓΛΙΚΩΝ: CAMBRIDGE, MICHIGAN, I.E.L.T.S.

ΓΑΛΛΙΚΩΝ: DELF, DALF & SORBONNE

ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ: GOETHE INSTITUT

ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ: DELE INSTITUTO CERVANTES

ΙΤΑΛΙΚΩΝ: ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI ATENE